Opleiding professioneel VvE beheer

Deze opleiding is geaccrediteerd en is officieel PE –Registeropleiding

bij de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN).

 

De Vastgoed Business School te Eindhoven heeft aan hun programma van opleidingen een professionele opleiding voor VvE beheerders toegevoegd.

Op dinsdag 11 april 2023 start er weer een opleiding te Utrecht.

De cursus zal worden verzorgd met medewerking van een aantal deskundige docenten met jarenlange ervaring in het VvE beheer.

Het volgen van de volledige cursus of een aantal modules daarvan is geschikt voor de beginnende dan wel voor de meer ervaren VvE beheerder.

Ter afsluiting van de cursus kan een toets worden afgelegd..

De toets zal worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting VVErtimago.

Registratie van het certificaat zal plaats hebben in een door de Stichting VVErtimago aan te leggen persoonsregister.

Voor het verlengen van de inschrijving in dit register zal jaarlijks een toets worden afgenomen waarvoor een voldoende resultaat dient te worden behaald..

 

www.vastgoedbs.nl/opleiding/cursus-professioneel-vve-beheer/

 

Vastgoed Business School

Philitelaan 73,  

5617 AM   Eindhoven

088 - 091 00 00