Kennis van zaken

 

Juridische en bouwkundige basis kennis is voor iedere bestuurder onmisbaar.

 

Het bestuur moet kunnen organiseren en communiceren en dient op de hoogte

te zijn van de bij het complex behorende akte van splitsing van eigendom

met het van toepassing zijnde modelreglement.

 

Indien het beheer is uitbesteed dient deze kennis ook aanwezig te zijn

om als een goede opdrachtgever te kunnen functioneren.

 

vastgoedbs.nl/cursus/vve-beheer-bestuursleden/