Dakveiligheid en certificering

VvE Dakveilig Certificaat

De wet en regelgeving is continu aan verandering onderhevig waardoor de verantwoordelijkheid voor een veilige(werk)omgeving op daken steeds meer richting de gebouweigenaar verschuift. 

 

Om u als vastgoedeigenaar, beheerder of Vereniging van Eigenaars te helpen om een veilige situatie op daken te realiseren hebben DaVeTra BV en WorkSafe Nederland BV samen met de Stichting VVErtimago voor Verenigingen van Eigenaars een speciaal VvE Dakveilig Certificaat ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij is een checklijst op het in bezit hebben c.q. voldoen aan de Arbo-richtlijnen m.b.t. een veilige werkomgeving. 

 

Onze doelstelling is niet alleen het creëren van een veilige werkomgeving maar ook de gebouweigenaar bewust te maken en te adviseren op het gebied van veiligheid op daken zodat ongevallen (vallen van hoogte) voorkomen kunnen worden en dat dit aantoonbaar is. Dit wordt vastgelegd in een rapportage en als aan de gestelde voorwaarden is voldaan dan wordt er ook een certificaat afgegeven. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en voor verlenging dient jaarlijks een inspectie plaats te hebben.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

DaVeTra B.V  tel. 010-5014666                                                          
Email:                  info@DaVeTra.nl
Website:              www.DaVeTra.nl

 

Worksafe Nederland BV tel. 0316-291221
Email:          info@worksafenederland.nl

Website:      www.worksafenederland.nl

 

Stichting VVErtimago tel. 06.22984794
Email:         vvertimago@kpnmail.nl
Website:     www.vvertimago.nl